Van Wat naar Wie

23 februari 2012

‘Medewerkers worden aangenomen om wat ze kunnen en worden ontslagen om wie ze zijn’

Herkent U dit?

Hoe vaak gaat het niet op deze wijze. Op basis van een profiel welke uit een lade wordt getrokken worden CV’s uit een database gehaald om bullit voor bullit (automatisch) te worden vergeleken. Bij een 100% is de meest perfecte kandidaat gevonden. Althans dat denken we.

Na enkele maanden blijkt dat de nieuwe medewerker niet helemaal past in de organisatie, in de reeds aanwezige cultuur. In veel gevallen wordt het jaarcontract niet gecontinueerd.

Kosten voor de organisatie zijn hoog. Inwerk kosten, opleidingskosten, wervingskosten, alles bij elkaar toch snel zo’n 50% van een jaarsalaris. Om nog maar te zwijgen over de externe irritatie bij klanten als deze te maken krijgen met weer een nieuw contactpersoon.

Bij Graaf Enzo hebben wij daarom ook juist veel aandacht voor de Wie vraag. Wie is iemand en waarom past hij wel of niet in een organisatie. Daarom zal in dat proces, zoveel als mogelijk, ook middels een aantal interviews een volledig beeld verkregen worden van de organisatie.

Bij Graaf Enzo is dus zowel het Wat als het Wie van belang.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Simon van der Graaf